شرکت نور فارما

زمینه فعالیت :

نظارت، ارزیابی و راهبری شرکت های داخل هلدینگ و بازار های مرتبط آن

اجرای تحقیقات علمی در حوزه داروئی

صادرات محصولات بهداشت پوست و عطریات

سرمایه گذاری در محصولات جدید داروئی